VISIE


In de komende jaren zullen wij al meer geconfronteerd worden met extreme weersomstandigheden. Droogte, overvloedige regenval, hoge temperaturen, meer zonuren zorgen ervoor dat wij moeten gaan zoeken naar alternatieve beplanting schema’s.

Het vast houden aan de bestaande landschappelijke structuren wat betreft boom en plant variëteiten is in mijn optiek niet houdbaar.

Wij zullen het gesprek moeten aangaan over het begrip inheems.

We zien inmiddels een grote verschuiving in soorten zowel in flora als fauna.

Het behouden van het Nederlandse landschap zal meer op basis van uiterlijke verschijningsvorm zijn dan het behouden van de inheemse soorten.

 

We hebben momenteel in Nederland te maken met diverse ziekten, als virussen, insecten en schimmels die bijzonder goed gedijen in ons veranderende klimaat. Hierdoor verandert ook het bestand in boomsoorten, heesters en kruidgewas.

Dit betekent dat o.a. in de groot stedelijke gebieden nagedacht moet worden over het blijven vast houden aan de aloude plant principes.

 

Een voorbeeld, in Amsterdam blijft men vasthouden aan het aanplanten van o.a. Ulmus “ Columella”, dit in grote aantallen. De resistentie van veel soorten is discutabel. Onder invloed van de veranderende klimaatomstandigheden zie je dat het bestand verzwakt en ernstig te lijden heeft. Bodem, ziekten, hitte en droogte spelen een grote rol.

In mijn visie zou er veel meer geëxperimenteerd moeten worden met, in Nederland vrij onbekende boomsoorten die met name uit de zuidelijke landen komen.

In Oostenrijk en Duitsland zijn zij hier al volop mee bezig.

KLIMAAT ADAPTIEF

Het begrip klimaat adaptief is een vrij nieuw begrip. Het gaat uit van het aanpassingsvermogen van flora en fauna aan de heersende omstandigheden.

Hierin zoek ik het experiment.

 

Op met name sportpark Middenmeer te Amsterdam, is begonnen met de aanleg van een aantal proefstroken waar gekeken wordt naar manieren om een zo optimaal mogelijk groen bestand te realiseren.

Door het aanplanten van een grote diversiteit aan bomen en heesters wordt er gekeken naar welke soorten het best bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden. Eveneens vindt er monitoring plaats om te zien welk effect deze manier van aanplant heeft op de biodiversiteit.

Door het gebruiken van waardplanten in combinatie met afwijkende boom en heester soorten proberen wij een manier van ontwerp en aanplant te ontwikkelen die toekomst bestendig is.

SAMENWERKING

Om de projecten tot een succes te maken is de samenwerking gezocht met o.a. Urban Trees, het bamboe informatiecentrum Schellinkhout en meerdere kleine gespecialiseerde kwekers in binnen- en buitenland.

De kwekers hebben een ruime ervaring en grote kennis opgebouwd in het klimaat adaptief denken.

Wij stellen schema’s samen die uit ervaring het meest adaptief zijn.

TOEKOMST

De klimaatveranderingen zijn groot en gaan snel. Wij zullen ons moeten blijven ontwikkelen en nadenken vanuit het experiment hoe hiermee om te gaan.

Kennisoverdracht aan de komende generaties is hierbij onontbeerlijk.

Daarom is naast het realiseren van diverse projecten het verzorgen van workshops en trainingen een belangrijk onderdeel van mijn werk.

Trainingen en workshops worden gegeven aan met name de mensen die betrokken zijn in de ontwikkeling van de projecten.