Project

"Proefstrook"

Op sportpark Middenmeer te Amsterdam  hebben we in samenwerking met Peter Vergeer, beheerder van het park, een proefstrook aangelegd. In deze strook is een grote diversiteit aan bomen en heesters aangeplant in combinatie met diverse kruid gewassen. Veel van de soorten zijn nieuw geintroduceerd en ongebruikelijk in de bestaande schema's.

het doel van deze strook is om te zien hoe de beplanting zich houdt in extreme omstandigheden. Er wordt een minimaal onderhoud gepleegd. We zien dat een aantal bvomen en heester gewassen zich bijzonder goed houden en andere gewassen, tegen verwachting in, slecht presteren. De beplanting die het niet redt wordt vervangen door nieuwe soorten waarvan de verwachting is dat deze wel aanslaan. Tevens wordt gekeken naar de bio diversiteit ontwikkeling en bodemleven.

Eveneens wordt hier ook gekeken naar bemesting en welk effect het wel of niet toepassen hiervan heeft op de aanplant.